پس از جایگزینی الیاف طبیعی (پشم، پنبه و...) با الیاف اکریلیک بدلیل کافی نبودن منابع تامین و افزایش قیمت، مشکلاتی بر سر راه تولید این الیاف به وجود آمد که با گذشت چند دهه هنوز حل نگردیده و موجب شده که تولید جهانی آن در دهه اخیر پیوسته کاهش و قیمت آن به سرعت افزایش یابد همچنین مشکلات و هزینه هایی نیز در ارتباط با مسایل ایمنی و محیط زیستوجود دارد.

مسائل فوق الذکر از یکسو و پیشرفت های انجام شده در راه جایگزین نمودن الیافی که مواد آن سالم تر و کم خطرتر برای انسان و محیط زیست بوده و تکنولوژی تولید آن فراگیر و دراختیار باشد. در دهه اخیر پژوهشگران توانسته اند پرمصرف ترین و موفق ترین الیاف مصنوعی جهان یعنی پلی استر را با مشخصاتی مناسب برای منسوجات و پوشاک گرم و همچنین پتو به عنوان جایگزین اکریلیک عرصه نماید که با ورود به این زمینه فهرست منسوجات قابل تولید از پلی استر، کامل تر گردید.

به عنوان مثال کشورهای عمده تولیدکننده پتوهای راشل اکثر تولیدات خود را درحال حاضر با پلی استر انجام داده و کیفیت های بسیار جالب و عالی بدست آورده اند.

برندهای مشهور که سالهاست در سراسر جهان برای انواع پرده، رومبلی چه به صورت خالص و چه به صورت مخلوط با پنبه (پارچه های تترون) و چه به صورت مخلوط با پشم (فاستونی پشم و پلی استر) با موفقیت مورد استفاده می باشد.

در سال های اخیر الیاف پلی استر، با تغییراتی در مراحل تولید الیاف و همچنین عملیات تکمیلی خاص برای پوشاک گرم و پتوهای راشل و نظایر آن نیز کاربرد خود را به خوبی به اثبات رسانیده و مورد استقبال قرار گرفته است.

 

منبع : سایت شرکت گلبافت